2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 30 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.26.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 22.08.2017 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 22.08.2017 r. decyzji nr 30, znak: RZP.6733.26.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia w drodze decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 669, 677/1, 677/2, 677/3, 677/4 w miejscowości Szubin.

            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Artur Michalak (22 sierpnia 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 sierpnia 2017, 12:20:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189