2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 25 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.22.2017)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 08.08.2017 r.
        
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 08.08.2017 r. decyzji nr 25, znak: RZP.6733.22.2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV, budowie linii kablowej SN 15kV, budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, budowie złącza kablowego niskiego napięcia na terenie działek nr 133 i 122 w miejscowości Żędowo.

     Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (8 sierpnia 2017)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (10 sierpnia 2017, 07:47:38)

Ostatnia zmiana: Dorota Kaczmarek (10 sierpnia 2017, 07:58:07)
Zmieniono: Poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 215