2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.26.2017)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
31.07.2017 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 669, 677/1, 677/2, 677/3, 677/4 w miejscowości Szubin, przez:

1.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – postanowienie znak:  O.BY.Z-3.4351.325.AP.2017 z dnia 20.07.2017 r.,
2.    Wojewoda Kujawsko- Pomorski – postanowienie znak: WIR.II.745.2.135.2017.JB z dnia 18.07.2017 r., (wpływ 21.07.2017 r.),
3.    Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego – postanowienie znak:  ZKPPT.7637.248.2017 z dnia 18.07.2017 r., (wpływ 20.07.2017 r.),

 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (31 lipca 2017)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (2 sierpnia 2017, 13:42:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206