2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.28.2017)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 26.07.2017 r.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Szubin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Bielecki reprezentujący X-BUD z siedzibą w Toruniu przy ul. Dekerta 22 z dnia 17.07.2017 r., (wpływ 19.07.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na pracach konserwatorskich przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie na terenie działek nr 1150/6 i 1150/7 w miejscowości Szubin.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (26 lipca 2017)
Opublikował: Adam Lewandowski (27 lipca 2017, 15:08:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195