2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.30.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 09.06.2017 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 09.06.2017 r. decyzji nr 23, znak: GP.RZP.6733.30.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  o znaczeniu ponadlokalnym – wojewódzkim na terenie działki nr 498/4 wraz z zasilaniem na terenie działek nr 697/1 i 697/2 w miejscowości Zamość.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (9 czerwca 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 czerwca 2017, 16:17:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184