2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.23.2017)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 08.06.2017 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Szubin  z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Anna Gontarz- Bagińska z dnia 05.06.2017 r., (wpływ 06.06.2017 r.),  w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rewitalizacji plaży i miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Wąsoszu na terenie działki nr 342/1 w miejscowości Wąsosz.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (8 czerwca 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (8 czerwca 2017, 13:58:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176