2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.22.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.06.2017 r.
 
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz ul. E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marek Linka z dnia 05.06.2017 r.   w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, budowie złącza kablowego niskiego napięcia na terenie działek nr 133 i 122 w miejscowości Żędowo.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (7 czerwca 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (8 czerwca 2017, 13:53:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172