2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.14.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 18.05.2017 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.05.2017 r. decyzji nr 18, znak: RZP.6733.14.2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej do 1kV w ramach przebudowy istniejącej linii napowietrznej do 1kV na terenie działki nr 250/1 w miejscowości Wąsosz.        
 
        Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (18 maja 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (22 maja 2017, 09:18:22)

Ostatnia zmiana: Joanna Matuszak (22 maja 2017, 09:34:26)
Zmieniono: akt. treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228