2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.17.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
04.05.2017 r.

         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 226/6, 228/6, 248, 256, 229, 262 w miejscowości Zamość, przez:
 
1.     Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – postanowienie znak:  TEK 7323/BTN/0389/2017 z dnia 21.04.2017 r., (wpływ 26.04.2017 r.),
2.     Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – postanowienie znak: NZB.Z.457.16.2017 z dnia 27.04.2017 r., (wpływ 02.05.2017 r.),
 
        Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
       Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 maja 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 maja 2017, 08:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203