2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.14.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
19.04.2017 r.

        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej do 1kV w ramach przebudowy istniejącej linii napowietrznej do 1kV na terenie działki nr 250/1 w miejscowości Wąsosz, przez:
 
1.     Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak:  WUOZ.DB.ZAR.5151.8.4.2017.TZ z dnia 06.04.2017 r., (wpływ 14.04.2017 r.),
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (19 kwietnia 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (20 kwietnia 2017, 08:44:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188