2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.16.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30.03.2017 r.
   
       Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Waldemar Pałubicki zam. ul. Węgierska 5/7, 85-858 Bydgoszcz z dnia 16.03.2017 r., (wpływ 28.03.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 63/10 w miejscowości Wąsosz.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (30 marca 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 marca 2017, 11:01:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208