2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.3.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
07.03.2017 r.
  
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 312 i 407/1 w miejscowości Kowalewo, przez:
 
1. Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWA.670.2.3.2017.P.P. z dnia 22.02.2017 r.,       (wpływ 28.02.2017 r.).
2. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – postanowienie znak:  O.BY.Z-3.4351.61.AP.2017 z dnia 02.03.2017 r., (wpływ 03.03.2017 r.),
3. Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – postanowienie znak: ZKPPT.7637.50.2017 z dnia 01.03.2017 r., (wpływ 06.03.2017 r.),
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (7 marca 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (7 marca 2017, 12:23:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180