2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.6.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 27.02.2017 r.
 
 
        Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Krzysztofa Badura Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w  Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 76, z dnia 22.02.2017 r., (wpływ 23.02.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie naziemnych zbiorników retencyjnych wody pitnej 2xQ=114m3 typ ZRP-3B, na fundamentach żelbetowych, z przewodami technologicznymi na terenie  istniejącej stacji wodociągowej na działce nr 114/33 w miejscowości Kołaczkowo.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (27 lutego 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (28 lutego 2017, 10:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221