2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.3.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 31.01.2017 r.
 
 
          Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pani Katarzyny Paszkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa  Katarzyna Paszkowska z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 24/17, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział  Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 z dnia 23.01.2017 r., (wpływ 26.01.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn125PE terenie działki nr 312 w miejscowości Kowalewo.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (31 stycznia 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (31 stycznia 2017, 13:38:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195