2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.32.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 27.01.2017 r.
 
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 343/1, 343/4, 344/4, 344/5, 344/6, 345, 669/2 w miejscowości Wojsławiec, obręb ewidencyjny Rynarzewo, przez:
 
1.   Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWA.670.2.2.2017.P.P. z dnia 17.01.2017 r., (wpływ dnia 23.01.2017 r.),
 
2.   Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego – postanowienie znak: WIR.II.745.2.8.2016.BG z dnia 24.01.2017 r., (wpływ dnia 26.01.2017 r.),
 
       Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego zawiadomienia.
 
      Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (27 stycznia 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (27 stycznia 2017, 13:33:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201