2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.30.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 12.01.2017 r.
 
    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 498/4 wraz z zasilaniem na terenie działek nr 697/1 i 697/2 w miejscowości Zamość, przez:
 
     1.   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – postanowienie znak: O.BY.Z-3.4351.646.AP.2016 z dnia 28.12.2016 r., (wpływ 02.01.2017 r.),
     2.   Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – postanowienie znak: TEK 7323/BTN/1389/2016 z dnia 27.12.2016 r., (wpływ 03.01.2017 r.),
       3.   Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWA.670.2.12.2016.P.P. z dnia 29.12.2016 r., (wpływ 03.01.2017 r.),
       4.   Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego – postanowienie znak: WIR.II.745.2.201.2016.JB z dnia 30.12.2016 r., (wpływ 04.01.2017 r.).
 
      Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
    Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (12 stycznia 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (12 stycznia 2017, 10:36:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219