OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin

GP.RPP.6721.2.2016  
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
 
 
      Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję o przyjęciu uchwały z dnia 20 lutego 2020 r. Nr XVI/149/20 Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
       Z treścią uchwały, a także uzasadnieniem i podsumowaniem, o którym mowa ww. ustawie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, pokój nr 10.
 
 
 
Mariusz Piotrkowski
Burmistrz Szubina
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (2 marca 2020)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (2 marca 2020, 11:37:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55