Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej instytucji kultury

o wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej instytucji kultury [...]

Poświadczenie własnoręczności podpisu

o poświadczenie własnoręczności podpisu. [...]

metryczka