Informacja za 2016 r.


Informacja zawiera:
  • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za 2016rok
  • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2016 rok,
  • środkach na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2016 r.,
  • dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.,
  • dotacjach celowych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016 r.,
  • wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  • informacja o stanie majątku Gminy Szubin wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
  • oświadczenie o gwarancjach i poręczeniach w 2016r.

pobierz informację (2581kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioletta Martek (30 maja 2017)
Opublikował: Michał Moniak (30 maja 2017, 08:14:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 323