Wykonanie budżetu - 2016

Wykonanie budżetu - 2016

Informacja za 2016 r.

Informacja zawiera: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za 2016rokRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2016 rok, środkach na finansowanie wydatków z udziałem [...]

metryczka