Rozszerzony program 500+

Obecny okres zasiłkowy trwa do 31.05.2021r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać od lutego 2021 r.

Program Rodzina 500+
to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie przyznawane na dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć także w wersji elektronicznej.

Wniosek on-line będzie można złożyć poprzez 4 kanały:

  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną,
  • PUE ZUS, czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • ePUAP - elektroniczną platformę usług administracji publicznej. Wniosek będzie dostępny w każdym z tych kanałów.
Ważne zmiany od 1 lipca 2019r.
  • przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko;

  • dodatkowe wsparcie na dziecko w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne;

  • rodzice mają aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Do tej pory świadczenie wychowawcze przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku;

  • wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku;

  • z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpiło zdecydowane skrócenie wniosku;

  • zlikwidowany zostaje obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, na wzór bardzo dobrze przyjętego rozwiązania w programie „Dobry start”,  Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia;

Istotne jest, że w sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze składanych od 1 lipca 2019, prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na szczególny, wydłużony okres, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r.

Zaś od 2021 r., będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Jeśli rodzic przebywa (zamieszkuje i/lub pracuje) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej organem właściwym w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Domagalska (21 maja 2019)
Opublikował: Agnieszka Domagalska (21 maja 2019, 13:16:56)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Domagalska (25 czerwca 2020, 14:05:36)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 542