2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 29 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.26.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 27.12.2016 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 27.12.2016 r. decyzji nr 29, znak: GP.RZP.6733.26.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 505/1, 505/2, 526/2, 526/7 i 529/6 w miejscowości Rynarzewo.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (27 grudnia 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (28 grudnia 2016, 12:29:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207