2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.19.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 19.12.2016 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 174/2, 210/6, 510/3, 173/9, 173/7, 172/4, 42/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota oraz na terenie działek nr 502, 480/1, 465/15, 465/9, 465/29, 464/10, 718/2, 718/1, 90/1, 479, 477, 476, 216, 708/4, 708/5, 708/6, 214/1, 214/2, 213/13, 452/1, 447/1, 446/1, 445/1, 444/1, 443/1, 211/7, 210, 209/1, 417, 265, 200, 201, 148, 149, 150, 146/6, 219/1, 361, 362, 378, 663, 385/2, 335, 336, 662, 386, 351, 350, 322, 311, 269/1, 664, 270/1, 274, 676, 671, 666, 277, 665, 312, 306, 302, 303, 266, 147, 153, 136, 141, 142/19, 138/2, 131/8, 694, 131/2, 131/1, 129/9, 130/24, 130/19, 129/19, 129/17, 129/16, 129/18, 129/11, 129/10, 128/11, 128/12, 128/13, 128/15, 128/17, 128/20, 129/4, 129/3, 129/2, 122/1, 122/5, 117/20, 117/24, 113/1, 115/1, 112/10, 110/5, 111/1 w miejscowości Zamość, gm. Szubin, przez:
 
1.  Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWA.670.2.11.2016.P.P. z dnia 01.12.2016 r., (wpływ 05.12.2016 r.),
2.  Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak:  WUOZ.DB.ZAR.5151.17.21.2016.TZ z dnia 29.11.2016 r., (wpływ 06.12.2016 r.),
3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – postanowienie znak: O.BY.Z-                   3.4351.614.AP.2016 z dnia 05.12.2016 r., (wpływ 08.12.2016),
4.  Starostę Bydgoskiego – postanowienie znak: WB.673.114.2016 z dnia 02.12.2016 r., (wpływ 08.12.2016 r.),
5.   Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – postanowienie znak: TEK 7323/BTN/ 1298/2016 z dnia 01.12.2016 r., (wpływ 13.12.2016 r.),
6.  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – postanowienie znak: ZS.224.2.139.2016.AH z dnia 12.12.2016 r., (wpływ 14.12.2016 r.),
7.   Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.273/16 z dnia 02.12.2016 r., (wpływ 14.12.2016 r.),
8.  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu –  postanowienie znak:  NZB.Z.457.15.2016 z dnia 31.08.2016 r., (wpływ 05.09.2016 r.).
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (19 grudnia 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (20 grudnia 2016, 15:43:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177