2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.27.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 15.12.2016 r.
 
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 31/7 i 91/16 w miejscowości Grzeczna Panna, przez:
 
        1.   Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.274/16 z dnia 02.12.2016 r., (wpływ 14.12.2016 r.),
 
       Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
       Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (15 grudnia 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (15 grudnia 2016, 10:59:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172