2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.30.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 06.12.2016 r.
 
      Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Zbigniew Rasiewicz z dnia 01.12.2016 r., (wpływ 02.12.2016 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 498/4 wraz z zasilaniem na terenie działek nr 697/1 i 697/2 w miejscowości Zamość.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (6 grudnia 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (7 grudnia 2016, 09:08:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188