2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.20.2016).


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 14.11.2016 r.
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z zewnętrzną siecią kanalizacji ściekowej i przyłączami do granic posesji, sieciową przepompownią ścieków i przewodami tłocznymi na terenie działki nr 94 w miejscowości Kowalewo oraz rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 49/4, 24/90, 24/78, 24/95, 24/92 i 24/91 w miejscowości Słupy, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (14 listopada 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (14 listopada 2016, 14:05:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193