2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.17.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 07.11.2016 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.11.2016 r. decyzji nr 21, znak: GP.RZP.6733.17.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 144 w miejscowości Szaradowo.
 
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (7 listopada 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (8 listopada 2016, 10:43:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180