2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina w sprawie zmiany wniosku dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.20.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

 
z dnia 21.10.2016 r.
 
         Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w nawiązaniu do obwieszczenia Burmistrza Szubina z dnia 06.10.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Krzysztofa Badura Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w  Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 76, z dnia 30.09.2016 r., (wpływ 03.10.2016 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z zewnętrzną siecią kanalizacji ściekowej i przyłączami do granic posesji, sieciową pompownią ścieków i przewodami tłocznymi na terenie działek nr 94, 558, 507/1, 80/2, 507/3, 508, 537, 74/15, 549, 74/23, 74/12, 76/5, 74/9, 70/13, 512, 488, 73/13, 73/12, 73/11, 73/10, 69/7, 60, 1859/6, 1859/12, 1859/4 w miejscowości Kowalewo oraz działek nr 14, 15/8, 49/4, 24/90, 24/78, 24/95, 24/92 i 24/91 w miejscowości Słupy informuję, o dokonanej w dniu 18.10.016 r. przez Inwestora zmianie w/w wniosku.
        W związku z powyższym,  zawiadamia się, że  przedmiotowe postępowanie dotyczy ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji, sieciową pompownią ścieków i przewodami tłocznymi na terenie działki nr 94 w miejscowości Kowalewo oraz rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 14, 15/8, 49/4, 24/90, 24/78, 24/95, 24/92 i 24/91 w miejscowości Słupy.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (21 października 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 października 2016, 11:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181