2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.16.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 14.10.2016 r.
 
      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 110 i 95/2 w miejscowości Chomętowo, przez:
 
1.   Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie nr ZAR/48/2016, znak: WU OZ. DB. ZAR.5151.17.17.2016.TZ. z dnia 29.09.2016 r., (wpływ dnia 10.10.2016 r.),
 
2.   Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.230/16 z dnia 05.10.2016 r., (wpływ 12.10.2016 r.),
 
      Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
      Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (14 października 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (14 października 2016, 10:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175