2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.20.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 12.10.2016 r.

         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamia się o wydanym przez Burmistrza Szubina  w dniu 12.10.2016 r. postanowieniu znak: GP.RZP.6733.20.2016  w sprawie zawieszenia postępowania  wszczętego w dniu 06.10.2016 r. na wniosek Pana Krzysztofa Badura Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w  Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 76, z dnia 30.09.2016 r., (wpływ 03.10.2016 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z zewnętrzną siecią kanalizacji ściekowej i przyłączami do granic posesji, sieciową pompownią ścieków i przewodami tłocznymi na terenie działek nr 94, 558, 507/1, 80/2, 507/3, 508, 537, 74/15, 549, 74/23, 74/12, 76/5, 74/9, 70/13, 512, 488, 73/13, 73/12, 73/11, 73/10, 69/7, 60, 1859/6, 1859/12, 1859/4 w miejscowości Kowalewo oraz działek nr 14, 15/8, 49/4, 24/90, 24/78, 24/95, 24/92 i 24/91 w miejscowości Słupy, do czasu uzyskania przez inwestora ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (12 października 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 października 2016, 09:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195