2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.12.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 30.09.2016 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 30.09.2016 r. decyzji nr 16, znak: GP.RZP.6733.12.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbiórce dwóch istniejących przepustów, wykonaniu dwóch przepustów ramowych z możliwością piętrzenia w miejscach dotychczasowych przepustów komunikacyjnych, rozbiórce istniejącej zastawki betonowej oraz karczowaniu drzew i krzewów rosnących w korycie Białej Strugi kolidujących z planowanymi pracami na terenie działek nr 46, 94, 93, 92, 88, 87, 86, 73, 71, 70, 60, 59 w miejscowości Pińsko, w ramach zadania pn. „Regulacja rzeki Biała Struga od km 1+700 do km 9+170 – aktualizacja dokumentacji projektowej” – gm. Szubin, obręby: Szubin, Pińsko, Wolwark, Szaradowo, Słonawy, woj. kujawsko - pomorskie.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (30 września 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (3 października 2016, 14:07:49)

Ostatnia zmiana: Joanna Matuszak (3 października 2016, 14:17:42)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 206