2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.13.2016)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
 

z dnia 29.09.2016 r.
 
      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 193/2, 149 w miejscowości Małe Rudy, przez:
 
1.   Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie nr ZAR/48/2016, znak: WU OZ. DB. ZAR.5151.17.16.2016.TZ. z dnia 16.09.2016 r., (wpływ dnia 26.09.2016 r.),
 
2.   Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.228/16 z dnia 22.09.2016 r., (wpływ 27.09.2016 r.).
 
      Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
     Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (29 września 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (29 września 2016, 11:22:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172