2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.11.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.09.2016 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 13.09.2016 r. decyzji nr 14, znak: GP.RZP.6733.11.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo -pomiarowymi na terenie działek nr 568/4, 589/2, 566/6, 565/7 w miejscowości Rynarzewo.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (13 września 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (14 września 2016, 09:10:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201