2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.14.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 12.09.2016 r.
 
        Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85 – 097 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik  Pan Piotr Stanisławski prowadzący działalność pod nazwą „INŻYNIERIA s.c.” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starowiejskiej 1c/1, z dnia 05.09.2016 r., (wpływ 08.09.2016 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 z rur PE na terenie działek nr 1192/2, 1168/3 i 1184 w miejscowości Szubin.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (12 września 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (12 września 2016, 09:39:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183