2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.8.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 02.08.2016 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 02.08.2016 r. decyzji nr 12, znak: GP.RZP.6733.8.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo -pomiarowymi na terenie działki nr 4/23 w miejscowości Łachowo.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (2 sierpnia 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (2 sierpnia 2016, 14:08:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199