2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.12.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 01.08.2016 r.
 
 
            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Marcina Pawłowskiego reprezentującego Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z .o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 138, działającego w imieniu Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Rejonowy Oddział w Bydgoszczy ul. Paderewskiego 26, 85-197 Bydgoszcz, z dnia 25.07.2016 r., (wpływ 25.07.2016 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbiórce dwóch istniejących przepustów 2x1,0m oraz 1x1,2m, wykonaniu dwóch przepustów ramowych 1,5mx1,5m z możliwością piętrzenia w miejscach dotychczasowych przepustów komunikacyjnych, rozbiórce istniejącej zastawki betonowej oraz karczowaniu drzew i krzewów rosnących w korycie Białej Strugi kolidujących z planowanymi pracami na terenie działek nr 46, 94, 93, 92, 88, 87, 86, 73, 71, 70, 60, 59 w miejscowości Pińsko, w ramach „Regulacji rzeki Biała Struga od km 1+700 do km 9+170 – aktualizacja dokumentacji projektowej” – gm. Szubin, obręby: Szubin, Pińsko, Wolwark, Szaradowo, Słonawy, woj. kujawsko – pomorskie.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (1 sierpnia 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (2 sierpnia 2016, 14:03:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197