2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.4.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 01.07.2016 r.
 
                  
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 01.07.2016 r. decyzji nr 9, znak: GP.RZP.6733.4.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie odcinka linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oraz rozbudowie oświetlenia placu zabaw na terenie działek nr 222/4, 214, 213 i 266 w miejscowości Szkocja.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (1 lipca 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (4 lipca 2016, 13:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239