2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.8.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30.06.2016 r.
 
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo -pomiarowymi na terenie działki nr 4/23 w miejscowości Łachowo, przez:
 
1.   Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego – postanowienie znak: WIR.II.745.2.87.2016.BG z dnia 21.06.2016 r., (wpływ dnia 23.06.2016 r.),
 
2.   Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWA.670.2.5.2016.P.P. z dnia 16.06.2016 r., (wpływ 30.06.2016 r.).
 
       Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
      Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (30 czerwca 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (1 lipca 2016, 13:31:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240