2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.9.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 17.06.2016 r.
 
 
        Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Krzysztofa Badura Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w  Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 76, z dnia 14.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie naziemnych zbiorników retencyjnych wody pitnej 2xQ=114m3 typ ZRP-3B, na fundamentach żelbetowych, z przewodami technologicznymi na terenie  istniejącej stacji wodociągowej na działce nr 519 w miejscowości Królikowo.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (17 czerwca 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (17 czerwca 2016, 10:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296