2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.7.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.05.2015 r.
 
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Marka Patela reprezentującego firmę P.U.P.R.E. „ELTELMAR” Marek Patela z siedzibą w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 7, działającego w imieniu Gminy Szubin z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, z dnia 20.05.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 121, 136/16 w miejscowości Samoklęski Duże.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (24 maja 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 maja 2016, 16:48:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245