2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.4.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 05.05.2016 r.

       Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Szubin z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Stefan Kowalski reprezentujący Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych „ELEKS” Stefan Kowalski z siedzibą w Mroczy przy ul. Piotra 30 z dnia 29.04.2016 r.  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie odcinka linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw na terenie działek nr 222/4, 214, 213 i 266 w miejscowości Szkocja.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (5 maja 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 maja 2016, 14:01:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210