2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.3.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 29.03.2016 r.
 
 
      Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85 – 097 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik  Pan Andrzej Muszytowski prowadzący działalność pod nazwą Zakład Usługowo – Handlowy Andrzej Muszytowski z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 156e/122, z dnia 24.03.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE wraz z przyłączem gazowym dn 32 PE na terenie działek nr 52/6 i 52/8 w miejscowości Szubin Wieś.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (29 marca 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (29 marca 2016, 13:20:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268