2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.21.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 19.01.2016 r.
                      
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 19.01.2016 r. decyzji nr 2, znak: GP.RZP.6733.21.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 KV, budowie linii energetycznej kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej SN 15/0,4kV, budowie linii energetycznych kablowych nn 0,4kV, budowie złącza kablowego nn 0,4kV, budowie złącza kablowo - pomiarowego na terenie części działki nr 3189/3 oraz części działki nr 118/3 w miejscowości Szkocja.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (19 stycznia 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (21 stycznia 2016, 10:18:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252