2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.2.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 14.01.2016 r.
 
 
      Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Mariusza Prymula reprezentującego firmę Ergoprojekt z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15/211, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Nakło ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią, z dnia 11.01.2016 r., (wpływ 13.01.2016 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV na terenie działek nr 193/2, 193/8 i 149 w miejscowości Małe Rudy.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (14 stycznia 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (15 stycznia 2016, 14:32:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258