2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.27.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 08.01.2016 r.
                      
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 08.01.2016 r. decyzji nr 1, znak: GP.RZP.6733.27.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 11/3, 11/17, 11/18, 11/19, 11/21, 11/24, 11/26, 11/27, 11/28, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 11/34, 11/35, 97/2 w miejscowości Mąkoszyn.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (8 stycznia 2016)
Opublikował: Joanna Matuszak (12 stycznia 2016, 13:00:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357