Budżet na rok 2016

przejdź do uchwały - Uchwała nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.


Zmiany:

przejdź - Uchwała nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.24.2016 Burmistrza Szubina z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeniesień między paragrafami w ramach działu.
przejdź - Uchwała nr XIX/245/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.44.2016 Burmistrza Szubina z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.
przejdź - Uchwała nr XX/255/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.57.2016 Burmistrza Szubina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.65.2016 Burmistrza Szubina z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadnia własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.
przejdź - Uchwała nr XXII/279/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.86.2016 Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.91.2016 Burmistrza Szubina z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania własne.
przejdź - Uchwała nr XXIII/292/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.102.2016 Burmistrza Szubina z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania własne.
przejdź - Uchwała nr XXIV/301/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.115.2016 Burmistrza Szubina z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania własne.
przejdź - Uchwała nr XXV/310/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.138.2016 Burmistrza Szubina z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania własne.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.144.2016 Burmistrza Szubina z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania własne.
przejdź - Uchwała nr XXVI/324/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.149.2016 Burmistrza Szubina z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przeniesień między paragrafami w ramach działu.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.170.2016 Burmistrza Szubina z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.
przejdź - Uchwała nr XXVII/339/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.185.2016 Burmistrza Szubina z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.
przejdź - Uchwała nr XXVIII/351/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
przejdź - Zarządzenie nr 0050.1.200.2016 Burmistrza Szubina z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeniesień między paragrafami w ramach działu.

metryczka


Wytworzył: Remigiusz Kasprzak (30 grudnia 2015)
Opublikował: Michał Moniak (18 lutego 2016, 09:13:40)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (28 kwietnia 2017, 10:27:11)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2901