Informacja w sprawie wydania zaświadczenia o prawie do głosowania


           Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.
            Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 23 października 2015 r. (w godz. pracy Urzędu).
            Wniosek oraz pełnomocnictwo mogą zostać złożone pisemnie, telefaksem lub w formie  elektronicznej - skan  (e-mail bez konieczności opatrzenia podpisem elektronicznym).

wniosek (25kB) word
pełnomocnictwo (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Błoch-Kitkowska (8 września 2015)
Opublikował: Katarzyna Błoch-Kitkowska (8 września 2015, 12:43:13)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Błoch-Kitkowska (9 września 2015, 09:12:46)
Zmieniono: wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 826