Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze

Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze

Komunikat - wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, a zmiana czasu na "zimowy"

Na prośbę Państwowej Komisji Wyborczej informuję, iż w dniu 25 października 2015r. nastąpi zmiana czasu na "zimowy" (zmiana wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00). Lokale obwowodwych komisji wyborczych będą czynne od 7.00 [...]

Komunikat - transport do lokali wyborczych

Informuję, że osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze (powyżej 75 roku życia) mogą skorzystać z publicznego transportu do lokalu obwodowej komisji wyborczej, zorganizowanego przez gminę Szubin.    Osoby, które chcą [...]

Informacja w sprawie wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

           Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym [...]

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu.

           Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5 - 19 października 2015 r.            Każdy [...]

Informacja o możliwości dopisania się do spisu wyborców.

         Wyborca na własny wniosek wniesiony do Urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem  wyborów tj. do 20 października 2015 r. może być dopisany do spisu [...]

Informacja dot. zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 10 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie, ustnie  (do protokołu), telefaksem lub w formie elektronicznej i [...]

Informacja i wnioski w sprawie głosowania przez pełnomocnika

          Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub [...]

metryczka