2015

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2002

2015

Kontrola kompleksowa Wojewody w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie.

Protokół do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12. [...]

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Protokół do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12. [...]

Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań zleconych - wybór ławników.

Projekt wystąpienia pokontrolnego do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12. [...]

Kontrola UKS w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2012r.

Protokół do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12. [...]

Kontrola US w zakresie podatku od towarów i usług III i IV kwartał 2011r.

Protokół do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12. [...]

metryczka