Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze

Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze

Komunikat dot. spisu wyborców

Informacja            Burmistrz Szubina zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla stałych obwodów głosowania. Spis zawiera osoby uprawnione do udziału w referendum [...]

Informacja o udostępnieniu materiałów informacyjnych sporządzonych w alfabecie Braille’a

INFORMACJAW Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, pok. nr 12, udostępnione zostały materiały informacyjne sporządzone w alfabecie Braille’a o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do [...]

Głosowanie przez pełnomocnika

           Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o [...]

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

    1.  Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający: 1)  zaadresowaną kopertę zwrotną; 2)  kartę do głosowania; 3)  kopertę na kartę do głosowania; 4)  oświadczenie o osobistym i [...]

metryczka